DỰ ÁN DIAMOND CITY - KHU DÂN CƯ ĐÁNG SỐNGLý do buộc phải đầu tư dự án Diamond City – vì đây được xem là khu dân cư đáng sống. Hiện tại, dân số cả nước nói chung, Tp. Hồ Chí Minh đề cập riêng đang gia tăng ko ngừng. Bên cạnh đó, mật độ dân cư ở Thành phố đông đúc hơ… Read More


LÝ DO 1: Dự án Sài Gòn Village nằm trên mặt tiền đường Lê Văn Lương nối dài, tuyến đường này đã có quy hoạch được mở rộng lộ giới lên tới 40m.Xây mới lại các cây cầu sắt (hoàn thành vào quý I năm 2018) và mở rộng Lê Văn Lương giúp cho Sài Gòn Village đứng trước cơ… Read More


The condo is brief for condominiums. Normally, a condo is just one device in a several-device real estate property. In other words, it's a creating or Local community that appears like an condominium. Plus, it may contain community destinations, Doggy walking locations, gyms, playgrounds, swimming pools, and parks, just to name a number of. On this… Read More


The condo is short for condominiums. Typically, a condo is 1 device in a very a number of-unit property. Basically, it's a building or Group that looks like an condominium. In addition, it may involve community locations, Doggy strolling areas, gyms, playgrounds, swimming swimming pools, and parks, just to call a number of. In this article, we're g… Read More


Among the numerous Positive aspects you can find when you decide on condos available about other Houses is the fact you won't have to stress about any exterior servicing. When shopping for household residence, you have to keep a spending plan apart for all those unexpected exterior emergencies, such as a damaged roof, a tree that falls down with yo… Read More